1. Ze​nebona Művészeti Műhely

A foglalkozást tartó pedagógus: Bognárné Szászik Melinda Szilvia 
A szakkör tematikája összegzi a kóruséneklés, a gyermekszínjátszás és a drámapedagógia elemeit, módszereit.  A műhelymunka folyamán cél a helyes légzés és hangképzés, a színpadi mozgás alapjainak, a vers- és prózamondás valamint a színpadi beszéd, a helyes éneklés és improvizációs technikák alapjainak elsajátítása. Mindezt interaktív, játékos formában, a drámapedagógia módszereit is alkalmazva. A foglalkozások alatt lehetőség nyílik:

  • kalandozni a színpadi mozgás, kifejező mozdulatok, gesztusok, pantomim világában, 
  • gyakorolni a helyes hangadást, 
  • fejleszteni a ritmusérzéket és a koncentrációt, -nyelvtörők, hanggyakorlatok, skálák, versrészletek elsajátításával ügyesíteni kiejtésüket, 
  • tanulni a mimikáról és a testbeszédről, 
  • ismerettel gazdagodni a normál beszéd hangképzéséről, tempójáról, a hangsúly, hanghordozás, hangszín és érzelmi töltés szerepéről, 
  • tanulni a beszédhibákról, hogyan tehermentesítsék a torkukat betegség vagy izgalom esetén, 
  • beszélgetni a színészi /előadói magatartásról, 
  • belekóstolni a helyzetgyakorlatok és az improvizáció, a karakterek megformálásának játékos formáiba. 

A tanulók megismerkednek a különböző énekstílusokkal, tanulnak az éneklés jótékony hatásairól, a mindennapos gyakorlást segítő ének-skála gyakorlatokról.  Az ünnepek rendjét követve ismerkednek a témához illő versekkel, dalokkal, előadókkal és fejlődik a versmondói-előadói- éneklési készségük. 

Ze​nebona Művészeti Műhely

9. „Iránytű” angol nyelvű természetjáró tehetséggondozó műhely

A foglalkozást tartó pedagógus: 
Zétényi Anna 

A szakkör elsődleges célja, hogy a tanulók természetismereti tudása angol nyelven kerüljön bővítésre, valamint az új ismeretek megszerzéséhez az angol nyelvet, mint eszközt használják. Szeptemberben kézműves foglalkozásokkal alapoztam meg a szakköri munkát: földgömbök készítése angol nyelvű instrukciók alapján, a Tapolcai-medence háromdimenziós térkép elkészítése gyurmából. Ezek a tevékenységek nagyon hasznosak, egyrészt a tanuló térbeli látását, tájékozódását is segítik, másrészt a közvetlen környezet megismerésében is segítségül szolgál. Minden foglalkozáson gyakoroljuk a szövegértés és fordítás technikáját. Elsősorban Tapolca és környezete földrajzi értékeit ismerik meg a gyerekek, de kitekintést tettünk a világ más részeire is a globális klímaváltozás és annak hatásai témakörében. Egy kiránduláson vettek részt a tanulók, ahol angol nyelven beszéltem hozzájuk, az instrukciókat és magyarázatokat idegen nyelven kapták meg.  A túrát a Csobánc – Papsapkás-kövek területére szerveztem, amit ammonitesz gyűjtés zárt. A második félévben olyan magyar kutatók életével ismerkedhetnek meg a diákok, akik a Balaton és környezete feltérképezésével, kutatásával foglalkoztak. További túrákat szervezek, melyek segítenek a Balaton-felvidék megismerésében. 

„Iránytű” angol nyelvű
természetjáró tehetséggondozó műhely