A leendő 1. osztályos tanító néni

,,A tanítási óráimon igyekszem nyugodt, oldott hangulatot teremteni. Elsődleges feladatom a biztos alapok lerakása, a tanulás megszerettetése és a tanítványaim harmonikus személyiségfejlesztése. Mindezt egyénre szabottan igyekszem tenni.
A tanóráimat a gyerekek életkori sajátosságainak megfelelően szervezem sok játékkal, mozgásos tevékenykedtetéssel. A tanulnivalókat az interaktív tábla használatával szoktam érdekesebbé, izgalmasabbá tenni. Az egymás segítését, az egymásra figyelést változatos munkaformákkal segítem. Nagy öröm, ha a gyermek jól érzi magát az óráimon, nem szorong, szívesen jön iskolába, szereti az osztálytársait és a tanító nénijét.
Hiszem, és vallom, hogy a tanítási-tanulási folyamat sikeressége a példamutatásban, az együttműködésben és a kölcsönös tiszteletben rejlik. A gyermek – szülő – pedagógus szoros egysége eredményezi azt a biztonságot nyújtó iskolai légkört, amelyben a gyermek ki tud bontakozni. ”

Sarkadi-Nagy Ágnes tanító