Bemutatkoznak új pedagógusaink

 

Konrád Ágnes

KATEKÉTA és fejlesztő pedagógusi hivatásomra Isten különleges ajándékaként, szeretetének
jeleként tekintek. Létemet a Teremtő jelenlétébe helyezve, jó eszköz szeretnék lenni az Ő
kezében, a rám bízott gyermekek Istennel való kapcsolatát segítve, építve.
Óráimon az ima, az ének, az élmény- és játékpedagógia elemei, mind-mind a hitre nevelés, a
hitben való növekedés célját szolgálják. Táborozások, hittanos programok szervezésével a
plébániai életbe kívánom hívni és bekapcsolni a gyermekeket, hogy megérezzék, megélhessék
Jézus Egyházához való tartozás kegyelmi örömét.
Keresztény nevelőként a családban megkezdett, támogatott vallásos nevelést a hitben való
növekedést segítem. Ebben a folyamatban, a szülőkkel való jó együttműködésre törekszem,
kapcsolattartási lehetőségeimet, nyitottságomat felajálva.
Szakmaiságom alapjait, igényességét a Győri Hittudományi Főiskolán, az Apáczai Csere
János Tanító Szakán, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karán, illetve
számos szakmai képzésen szereztem meg, és gazdagítottam. Gyakorlati tapasztalataimat
plébániai hitoktatásban, állami fenntartású és katolikus általános iskolákban, óvodákban tartott hittanórákon gyarapítottam.

Nyitott szívvel és hálával várom a közös utat!
Imádsággal:
Konrád Ágnes

Kálóczi Kristóf

2010-ben szereztem MA kommunikáció diplomát a PPKE-n, 2013-ban anglisztika alapszakos diplomát
az ELTE BTK-n. A rá következő évben végeztem el a társadalomtudományi és gazdasági szakfordító
képzést ugyanott. Az említett tanulmányaim alatt magántanárként készítettem fel diákokat
nyelvvizsgára és érettségire angol nyelvből. Ezt követően öt évig egyéni vállalkozóként fordítottam
angol-magyar és magyar-angol irányokban és oktattam angol nyelvet többnyire különböző
nyelviskoláknál. 2017-ben lehetőségem volt egy általános iskolában tanítani angol nyelvet. Akkor
tapasztaltam meg, hogy a gyermekek oktatása nagyon hálás feladat, hiszen ők rendkívül hatékonyan
képesek a memorizálásra különösebb erőfeszítés nélkül. Őket érdemes tanítani, hiszen igen hamar
rendkívül jól el tudnak sajátítani egy második nyelvet.
2018-ban visszamentem az egyetemre és 2020-ban szereztem meg az anglisztika mester diplomát a
PTE-n, amelynek köszönhetően lehetőségem nyílt fél évet töltenem cserediákként Kaliforniában az
SDSU-n. Az angol nyelv és kultúra tanára diplomámat 2021-ben szereztem meg a UNIDEB-en. 2017-
től folyamatosan oktattam angol nyelvet számos általános és középiskolában. Az oktatás terén nagy
hangsúlyt fektetek a szókincsbővítésre, beszédkészség fejlesztésre, valamint örömömre szolgál, ha
sikeresen készíthetek diákokat közép, illetve felsőfokú nyelvvizsgára angol nyelvből.

Muzsi-Stark Irma Anna

Német nemzetiségi tanítói diplomám megszerzése után rövidesen egy
tapolcai általános iskolában helyezkedtem el, ahol kisebb
megszakításokkal a közelmúltig tanítottam. A Pannon Egyetemen aztán
elvégeztem a német nyelv és kultúra tanára szakot. A német nyelvet
anyanyelvi környezetben használva vált számomra kiemelten fontossá,
hogy a gyerekeknek valóban használható, a mindennapi életben
praktikus tananyagot adjunk át. Ma már szerencsére az online világnak
köszönhetően könnyen találhatunk olyan közeget, ahol az idegen
nyelvet kellően motiválva tudják alkalmazni. A digitalizációt használva,
de nem kihasználva sokkal játékosabban és élményszerűbben tudjuk
tálalni a gyerekeknek a sokszor kissé szárazabb témaköröket is. Az
elsődleges feladatunk általános iskolában az idegen nyelvek iránti
érdeklődés felkeltése és a stabil alapok lefektetése.

Szőke Katalin

Magyar nyelv és irodalom szakon végeztem az ELTE Bölcsészettudományi Karán,
majd angol szakon is diplomát szereztem. Tanári végzettségem mellett dietetikus
képesítéssel is rendelkezem. Munkám során mindig fontos szempont volt a gyermekek
egészségének megőrzése: most is ezzel a szemlélettel közvetítem az általam
tanítottakat. Tapasztalatom szerint a helyes táplálkozási szokások kialakítása, az
egészséges életvitel megalapozása óvodás és kisiskolás korban alapvető kérdés, ezért is
tervezek elindítani egy egészség szakkört a Nagyboldogasszony Általános Iskolában. A
szakkörben egészséges étkezéssel, egészséges életmóddal foglalkozunk játékos módon,
a diákok életkorához igazodva. Szeretettel várom az érdeklődő gyermekeket!
Kovács Józsefné matematika órák 7. osztályban

Szóvári Adél

Végzettség:  matematika szakos középiskolai tanár, pszichopedagógia szakos gyógypedagógus, szakvizsgázott pedagógus
Munkakör: matematika órák és matematika felvételi előkészítő foglalkozás a 8.osztályban