Munkatársaink

Intézményvezetés:

Patonai Szilvia: okl. középiskolai testnevelő tanár
szakvizsgázott pedagógus: közoktatási vezető
Ritmikus gimnasztika, atlétika, torna, úszás, röplabda, kosárlabda edző, sportmasszázs spec.kollégium

Munkakör: igazgató, testnevelő tanár 5. osztályban, ritmikus gimnasztika edző, a Mazsorett Művészeti Műhely és a „Tapolcai Mazsorett és Zászlóforgató Csoport” művészeti vezetője

Csonka Nándor: teológus, okleveles hittanár
Munkakör:  lelki vezető, fenntartó képviselője, katolikus hittanár
Németh Erzsébet: kémia környezettan szakos középiskolai tanár, természetvédelmi szakmérnök

Munkakör: igazgatóhelyettes, kémia, biológia és természettudomány órák

Németh Mónika: közgazdász, mérlegképes könyvelő
Munkakör: gazdasági vezető
Tóth Andrásné: iskolatitkár, könyvelő
Munkakör: iskolatitkár

 

Alsó tagozat:

Sarkadi – Nagy Ágnes: tanító-gyógypedagógia, tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos tanár, magyar nyelv és irodalom műveltségi terület, gyógypedagógus, logopédia szakirány

Munkakör: tanító, logopédus,1. osztály osztályfőnöke

Derhán Henrietta: tanító, informatika műveltségi terület

Munkakör:
napközis nevelő,1. osztály helyettes osztályfőnöke
természetismereti előkészítő foglalkozás vezetője az alsó tagozaton
Bognárné Szászik Melinda Szilvia: Okleveles ének-zene tanár, karvezető, magánénekes

Munkakör: ének-zene órák az alsó és felső tagozaton, karvezetés és „Zene-bona művészeti műhely” vezetője, napközis nevelő

Bertalanné Sinkovics Boglárka: tanító, matematika műveltségi terület

Munkakör: tanító, 2. osztály osztályfőnöke, matematika tantárgy oktatása az 5. és 6. osztályban, robotika tehetséggondozás

Kormányos Ildikó:  általános iskolai tanító, közművelődés szakkollégiumi képesítéssel

Munkakör: 3. osztály osztályfőnöke, napközis nevelő, vers és prózamondás tehetséggondozás

Oláh Imre: oligofrénpedagógia-pszichopedagógia szakos gyógypedagógiai tanár

Munkakör: Fejlesztő órák az alsó és felső tagozaton, 3. osztály osztályfőnök helyettese, napközis nevelő, Ifjúságvédelmi felelős, turisztika szakkör vezetője

Molnárné Albert Bernadett: tanító, általános iskolai olasz nyelvoktató tanító, népi gyermekjáték, néptánc pedagógus, hagyományismeret oktató

Munkakör: tanító, a 4. osztály osztályfőnöke, napközis nevelő,”Kerekerdő Népi játékok és néptánc tehetséggondozó műhely” vezetője, szivacskézilabda és zenés mozgásfejlesztés foglalkozások tartása óvodások részére

Varga Zsolt: tanító, magyar műveltségi terület, néptánc szakirányú képzés, okleveles pedagógia tanár

Munkakör: tanító, napközis nevelő, magyar óra 6. osztály és ECDL tanfolyam vezetője, DÖK patrónus

 

Felső tagozat:           

Hernusz Erzsébet:    okleveles magyar nyelv és irodalom tanár, történelem szakos középiskolai tanár, szakvizsgázott pedagógus: mentortanár

Munkakör: magyar és történelemtanár, 5. osztály osztályfőnöke, magyar nyelv és irodalom felvételi előkészítő foglalkozás, Szép Beszéd Tehetséggondozó Műhely” vezetője          

Keszler Dávid: vívás sportedző, sportszervező – menedzser

Munkakör: testnevelő tanár a 6.7. és 8. osztályokban, vívás órák a felső tagozatos osztályokban, 6. osztály osztályfőnöke, „Tapolca Vívó Műhely” vezetője

  Tóthné Vad Eszter:  német nyelv és irodalom szakos tanár

Munkakör:
német nyelvi órák és előkészítő foglalkozás tartása az alsó és felső tagozaton, felső tagozat tanulószobai foglalkozás
Zétényi Anna: okleveles középiskolai angol nyelv és kultúra tanára, okleveles középiskolai földrajz tanár, gyógypedagógiai asszisztens, Bakony-Balaton Geopark geotúra-vezető /Tapolcai medence/

Munkakör: angol nyelvi órák és előkészítő foglalkozás tartása az alsó és felső tagozaton, angol nyelvi nyelvvizsga előkészítés, földrajz tantárgy oktatása a felső tagozaton, „Iránytű Angol Nyelvű Természetjáró Tehetséggondozó Műhely” vezetője

Hegyi Kevin: Hittanár-nevelőtanár és földrajztanár szakos végzős hallgató
a Pécsi Hittudományi Püspöki Főiskolán,földrajz szakon abszolutóriummal rendelkezik

Munkakör: hittan órák alsó és felső tagozaton, földrajz órák a felső tagozaton, felső tagozatos tanulószobai foglalkozás „Szent Imre”iskolai imaközösségünk vezetője


Óraadó tanárok:

 

  Burucsné Walla Barbara:  Okleveles etika, ember- és társadalomismeret szakos tanár, magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár Okleveles grafikus, BarkArt Kézműves Műhely tulajdonosa, Kézműves művészeti műhely vezetője
Kardos Béla: hittan, történelem és informatika szakos tanár
Munkakör: informatika, digitális kultúra tantárgy oktatása a felső tagozaton
  Popovicsné Csintalan Éva: testnevelés szakos középiskolai tanár, történelemtanár, kézilabda edző
gyógytestnevelés szakképzés, szakvizsgázott pedagógus: közoktatás vezető
Munkakör: gyógytestnevelés órák tartása az alsó és felső tagozaton  
  
Popovics Ákos:  gyártástechnológus technikus, okleveles közlekedésmérnök, mérnöktanár

Munkakör: technika és fizika tantárgyak oktatása a felső tagozaton

 
Domonkos Erzsébet:
  matematika és fizika szakos középiskolai tanár

Munkakör: matematika órák oktatása 7. és 8. osztályokban      
  

 
Holzbaruerné Nemes Etelka:
Rajz és vizuális kultúra szakos tanár, gyertyaöntő
 
Munkakör:  rajz és vizuális kultúra órák oktatása a felső tagozaton
  

Művészeti műhelyek vezetői:

Alsó tagozat:

Molnárné Albert Bernadett: „Kerekerdő Népi játékok és néptánc tehetséggondozó műhely” vezetője

Burucsné Walla Barbara:   Okleveles etika, ember- és társadalomismeret szakos tanár, magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár, Okleveles grafikus, BarkArt Kézműves Műhely tulajdonosa
Kézműves művészeti műhely vezetője
Üveggravírozás, falfestés, grafika                
                                              
Bognárné Szászik Melinda Szilvia: Okleveles ének-zene tanár, karvezető, magánénekes
„Zene-bona” művészeti műhely vezetője, Kórusvezető

Patonai Szilvia: okl. középiskolai testnevelő tanár, Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási vezető
Ritmikus gimnasztika, atlétika, torna, úszás, röplabda, kosárlabda edző, sportmasszázs spec.kollégium
a   „Mazsorett Művészeti Műhely” és a Művészi Torna Csoport vezetője

Keszler Dávid: vívás sportedző, sportszervező –menedzser, ”Tapolca Vívó Műhely” vezetője

Zétényi Anna: okleveles középiskolai angol nyelv és kultúra tanára, okleveles középiskolai földrajz tanár, gyógypedagógiai asszisztens, Bakony-Balaton Geopark geotúra-vezető /Tapolcai medence/
„Iránytű Angol Nyelvű Természetjáró Tehetséggondozó Műhely” vezetője

Hernusz Erzsébet: okleveles magyar és történelem szakos középiskolai tanár
„ Szép beszéd Tehetséggondozó Műhely” vezetője

 

Technikai munkatársak:

Svendor Diána: Védőnő
Sajcz Gábor: rendszerinformatikus, rendszergazda
Bognár Ferenc: karbantartó
Varga László: informatikus-könyvtáros
   

Énekes Imre Károlyné:       konyhai kisegítő, takarító

Vajda Béláné:                       konyhai kisegítő, takarító

Darabos Ilona:                     takarító

Toborzó Gyöngyi:                takarító