Munkaterv 2020./2021. tanév

Szeptember

01. VENI SANCTE – 8.00: templom: szentmise és ünnepélyes tanévnyitó
felelős: ig., lelki igazgató
Választható foglalkozások felmérése, e-naplók, ellenőrzők, anyakönyvek, tűz- és balesetvédelmi oktatás, házirend felolvasása az osztályokban, ügyelet, fogadóórák, tanulói köpenyek kiosztása                                                              felelős: osztályfőnökök
02. 17:00: Szülői Munkaközösség ülése
felelős: igazgató        
9-ig, az iskolai szintű, összevont szülői értekezlet és az osztályszintű szülői értekezletek témái a járványhelyzet miatt online kerül kiküldésre                         felelős: igazgató,                                                                                                                   osztályfőnökök
21. és október 12. között: Pályaválasztást megalapozó kompetenciák vizsgálata
felelős: igazgatóhelyettes,
8. o. osztályfőnöke
24. körül: Szent Gellért-nap (Veszprém), pedagógusok részvétele          
felelős: igazgató
25. Az egészségtudatos gondolkodás és iskolai mozgástevékenységek témanap (Magyar Diáksport Napja)                                                                 
felelős: testnevelő tanár
28-ig: Tanmenetek, foglalkozási tervek leadási határideje, helyi tantervek frissítése
felelős: igazgatóhelyettes,
munkaközösség-vezetők
Egyéb szeptemberi feladat:
– törzslapok megnyitása (szept. 30.)

 • aktuális kérdések: pl. az új iskolai szabályok bevezetése az iskolai gyakorlatba, az ügyeleti rend kidolgozása
 • kapcsolat felvétele a Pedagógiai Szakszolgálattal, védőnővel és iskolaorvossal, orvosi vizsgálatok megtervezése (1., 2., 4., 6. és 8. osztály vizsgálata)
 • az SZMSZ, a Pedagógiai program, a Házirend módosítása jogszabályváltozások esetén
 • pályázati lehetőségek figyelemmel kísérése
 • levelezős tanulmányi versenyek beindítása
 • Szent Márton-nap szervezése

Október

06. Aradi vértanúk ünnepe: ünnepi megemlékezés osztályonként
felelős: munkaközösség-vezetők, osztályfőnökök
07. Iskolai szentmise (Rózsafüzér Királynője)                                 felelős: lelki igazgató
09-ig: az 1. osztályosok felmérése a DIFER-hez                             felelős: igazgatóhelyettes,
fejlesztő pedagógus
12-ig: Pályaválasztást megalapozó kompetenciák vizsgálata
felelős: igazgatóhelyettes,
8. o. osztályfőnöke
15-ig KIR statisztikai adatok kitöltése                                              felelős: igazgatóhelyettes
?. „Egymillió gyermek imádkozza a rózsafüzért a békéért és az egységért” program
felelős: lelki igazgató, hitoktatók
22. 1956. október 23: ünnepi megemlékezés,                                felelős: Bognárné Szászik
Melinda, felsős munkaközözösség
22-ig: DIFER létszám jelentése                                                      felelős: igazgatóhelyettes,
fejlesztő pedagógus
Őszi szünet:                                                  
szünet előtti utolsó tanítási nap          10. 22. (csütörtök)   
szünet utáni első tanítási nap             11. 02. (hétfő)
31-ig: az általános iskolák szóban tájékoztatják a hetedikes és nyolcadikos tanulókat a középiskolai felvételi eljárás rendjéről                                             felelős: igazgatóhelyettes,
7. és 8. o. osztályfőnöke
31-ig Különös közzétételi lista megjelentetése a honlapunkon
felelős: igazgatóhelyettes
Egyéb októberi feladat:
–  havi megbeszélés aktualitásoknak megfelelően

 • fogászat
 • első színházi előadások
 • opcionális őszi túra (osztályonként, felelősök: osztályfőnökök)
 • óralátogatások kezdete (új pedagógusok óráinak meglátogatása)

      Témahét: október a Szűzanya hónapja, felelős: alsós munkaközösség

November

02. az őszi szünet utáni első tanítási nap                                         
11.: Iskolai szentmise (Szent Márton napja)                                     felelős: lelki igazgató
13.: Szent Márton-napi ünnepség – városi szintű megemlékezés az iskola udvarán és belvárosi felvonulással Tours-i Szent Mártonról és a néphagyományról
felelős: igazgató, SZM
igazgatóhelyettes,
munkaközösség-vezetők
16-ig: a Hivatal közzéteszi a nyolcadik évfolyamosok számára központi írásbeli
vizsgát szervező középfokú intézmények jegyzékét                         felelős: igazgatóhelyettes,
felelős: 8. o. osztályfőnök
20-ig országos méréshez szükséges adatok küldése                         felelős: igazgatóhelyettes,
Varga Balázs
30.: Adventi gyertyagyújtás – lelki nap                                         felelős: lelki igazgató, hitoktató, felsős osztályfőnökök

Egyéb novemberi feladatok:

 • havi megbeszélés aktualitásoknak megfelelően
 • óralátogatások
 • adventre készülődés
 • Témahét: Szt. Márton napja – ünneplés a katolikus óvodával

 

December

ADVENTI KÉSZÜLŐDÉS
november 30., december 07., 14., minden hétfőn közös 7.45-től adventi gyertyagyújtás
felelős: lelki igazgató
04. a DIFER felmérés elvégzésének határideje
felelős: fejlesztő pedagógus, igazgatóhelyettes
04. a tanulók jelentkezése a központi írásbeli felvételi vizsgára közvetlenül a központi írásbeli vizsgát szervező intézménybe                                                                       felelős: 8.o. osztályfőnök
07. (hétfő) Szent Miklós ünnepe                                                     felelős: lelki igazgató,
hitoktatók,
1-2. osztály
osztályfőnökei
9. kihelyezett KPI 30+ továbbképzéstanítás nélküli munkanap        
felelős: igazgató
12. (szombat), munkanap (dec. 24-ét dolgozzuk le) – Pályaorientációs nap, tanítás nélküli munkanap                                                                                             felelős: igazgató
munkaközösség-vezetők
16., 17.00: Karácsonyi műsor a templomban
18. (péntek) Karácsonyi ünnepi nap: 4. gyertyagyújtás a templomban, iskolai havi szentmise, karácsonyi műsor
felelős: lelki igazgató,
hitoktató

Téli szünet:                                                   
szünet előtti utolsó tanítási nap          12. 18. (péntek)
szünet utáni első tanítási nap             2021. 01. 04. (hétfő)

Egyéb decemberi feladatok:
– havi megbeszélés aktualitásoknak megfelelően
– együttünneplés a katolikus óvodával (karácsonyi ünnepkör)
– költségvetés tervezése                                                                    felelős: gazd. iroda
Témahét: a karácsonyi előkészület

 

2020. Január

04. (hétfő): első tanítási nap
06. (szerda): Vízkereszt, iskolai szentmise, iskolai házszentelő                                                                                                                                                   felelős: igazgató
lelki igazgató
2021. január 11. és április 23. között: fizikai állapot és edzettség vizsgálata (NETFIT)
felelős: testnevelő tanár
21. osztályozó értekezletek – alsós osztályonként; 14:30 felsős osztályozó értekezlet
felelős: igazgató,
munkaközösség-vezetők,
osztályfőnökök
22. (péntek) az első félév vége                                                       
23. általános felvételi eljárás kezdete, 10.00 Központi írásbeli felvételi vizsgák a 9. évfolyamra
28. 14.00: pótló központi írásbeli vizsgák                                        felelős: 8.o. osztályfőnök
27. szerda: félévi bizonyítványosztás                                              felelős: osztályfőnökök
munkaközösség-vezetők
29. félévi nevelőtestületi értekezlet: a 2020/2021-es tanév első félévének értékelése – tanítás nélküli munkanap                                                    felelős: igazgató,  
pedagógusok

Egyéb januári feladat:
– havi megbeszélés aktualitásoknak megfelelően
– a farsang szervezésének elindítása

 

Február

02., 17:00: alsós félévi szülői értekezletek                                     felelős: osztályfőnökök
03., 17:00: felsős félévi szülői értekezletek                                    felelős: osztályfőnökök
08. a középfokú intézmények értesítik a központi írásbeli eredményéről a tanulókat                                                                                                                   felelős: igazgatóhelyettes,
8. o. osztályfőnöke
19-ig: felvételi jelentkezési lapok továbbítása a középfokú iskoláknak és a Felvételi Központnak                                                                                                          felelős: igazgatóhelyettes
12. Farsang az alsó és felső tagozaton                                            felelős: alsós
munkaközösség-vezető,
a 8. osztály osztályfőnöke,
osztályfőnökök
13. Szülői farsangVI. TAPOLCAI KERESZTÉNY BÁL       felelős: igazgató,
szülői munkaközösség
17. HAMVAZÓSZERDA – iskolai havi szentmise és a diákok nagyböjti lelki napja                                                                                                                 felelős: lelki igazgató
19. a „Mária-napok” versenyeinek kiírása, felhívások kiküldése
felelős: igazgatóhelyettes
23. nyílt nap az alsó tagozaton                                                       felelős: osztályfőnökök
24.. nyílt nap a felső tagozaton                                                       felelős: osztályfőnökök
bemutató óra 1. osztályosok volt óvónőinek
23-tól március 12-ig: szóbeli meghallgatások az általános felvételi eljárás keretében                                                                                                                  felelős: igazgatóhelyettes,
8.o. osztályfőnök
25. Megemlékezés a kommunista és egyéb diktatúrák áldozatairól osztályok szintjén 
felelős: Hernusz Erzsébet,
osztályfőnökök
Egyéb februári feladatok: – „ovis farsang” – iskolára előkészítő foglalkozás keretében
– havi megbeszélés aktualitásoknak megfelelően, óralátogatás
– tankönyvrendelés előkészítése
– DÖK nap, osztálykirándulások szervezése
Témahét: a farsangi szokások

Március

01. és 5. között: „Pénz7” pénzügyi és vállalkozói témahét           felelős: Varga Balázs
12-ig: szóbeli meghallgatások az általános felvételi eljárás keretében
16-ig: a középfokú iskolák nyilvánosságra hozzák az ideiglenes felvételi jegyzéket                                                                                                                                felelős: igazgatóhelyettes,
8.o. osztályfőnök
12. 1848. március 15.: ünnepi megemlékezés                                felelős: Bognárné Szászik
3.,4. o. osztályfőnöke
15-ig: a pedagógus beiskolázási terv elkészítése                              felelős: igazgatóhelyettes, igazgató
19. Szent József napja – Apák napja                                               felelős: munkaközösség-vezetők, osztályfőnökök
22-26.: Mária-napi rendezvények                                                  felelős: igazgatóhelyettes,
munkaközösség-vezetők,                                                                                                                  hitoktatók
22-23. A tanulói adatlapok módosításának lehetősége                     felelős: 8.o. osztályfőnök
22-26. között: Digitális Témahét                                                     felelős: Kardos Béla
22. a Víz világnapja – faliújság                                                         felelős: Varga Balázs
24-ig: elzárva őrzi az iskola az eredeti, korábban beküldött adatlap második példányát. A módosító tanulói adatlapot ekkor kell megküldeni a Felvételi Központnak   
felelős: igazgatóhelyettes,
8.o. osztályfőnök
25. (csütörtök) Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe – iskolai havi szentmise
felelős: lelki igazgató
26. Mária-napok versenyeinek díjátadója
29. délután: pedagógusok lelki napja
30. Iskolai húsvéti készületnap: szentgyónás, keresztút és szentmise – tanítás nélküli munkanap                                                                                                     felelős: lelki igazgató,                                                                                                          hitoktatók
osztályfőnökök
31. kihelyezett KPI 30+ továbbképzéstanítás nélküli munkanap      
felelős: igazgató

 

Egyéb márciusi feladatok:
– „Vár az iskolánk”, családi délután a leendő elsősök és szüleik számára – iskolára előkészítő foglalkozás keretében
– osztálykirándulások tervezése (felelős: osztályfőnökök), nyári táborok igényfelmérése,
– havi megbeszélés aktualitásoknak megfelelően
– nyílt nap a leendő 1. osztályosoknak az 1-3. órában – más iskolák nyílt napjához és a beíratási időponthoz viszonyítva, felelős: alsós munkaközösség-vezető, leendő elsős osztályfőnök
– alsós egészségnap szervezése
Témahét: Egészséges életmód – egészségnap

Április

Tavaszi szünet:                                             
szünet előtti utolsó tanítási nap          2021. 03. 31. (szerda)
szünet utáni első tanítási nap             2021. 04. 07. (szerda)

7.: iskolai szentmise                                                                          felelős: lelki igazgató
15-16.: BEÍRATÁS az első évfolyamra                                         felelős: igazgató
19-23. között: Fenntarthatósági Témahét                                     felelős: hitoktató, Varga Balázs
20. Megemlékezés a holokauszt áldozatairól osztályszinten            felelős: Hernusz Erzsébet
22. Föld világnapja, Szent György-napi zarándoklat                     felelős: hitoktató
?. (szombat) Egyházmegyei hittanos találkozó                             felelős: hitoktató
27., 17:00: alsós szülői értekezletek                                                 felelős: osztályfőnökök
28., 17:00: felsős szülői értekezletek                                                felelős: osztályfőnökök
30. A középfokú iskolák megküldik a felvételről, vagy az elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek és az általános iskoláknak.
felelős: igazgatóhelyettes,
8. o. osztályfőnöke

Egyéb áprilisi feladatok:
– havi megbeszélés aktualitásoknak megfelelően
– óralátogatások
Május

03. Anyák napja                                                                              felelős: munkaközösség-vezetők, osztályfőnökök
05. Iskolai szentmise                                                                         felelős: lelki igazgató
10. Madarak és fák napja                                                                  felelős: Németh Andrea
19. Idegen nyelvi mérés a 6. és 8. évfolyamon                              felelős: igazgatóhelyettes,                  Tóthné Vad Eszter
26. Kompetenciamérés a 6. és 8. évfolyamon                                           felelős: igazgatóhelyettes,                              Varga Balázs
28(-29.) Tanulmányi osztálykirándulások                                    felelős: osztályfőnökök
28-ig fizikai állapot és edzettség eredmények feltöltése (NETFIT )
felelős: testnevelő tanár

Egyéb májusi feladatok:
Boldog Gizella királyné napja Veszprémben
– havi megbeszélés aktualitásoknak megfelelően
– 1. osztályos BTMN-es tanulók kontrollkérelmének feladása (felelős: Oláh Imre)
– erdei iskolák

Június

01. 17:00: leendő 1. osztályosok szülői értekezlete                          felelős: igazgató,
leendő elsős osztályfőnök
04. Nemzeti Összetartozás Napja                                                   felelős: Bognárné Szászik
Melinda, felsős munkaközösség
10. Alsós osztályozó értekezlet osztályonként, 14.30: felsős osztályozó értekezlet                                                                                                                   felelős: igazgató
14. DÖK Gyermeknap – tanítás nélküli munkanap 6.                    felelős: DÖK patrónus
15. Te Deum szentmise                                                                    felelős: lelki igazgató
17., 17:00: Tanévzáró ünnepély                                                     felelős: igazgatóhelyettes
18. A tanév értékelése, tanévzáró értekezlet                                   felelős: igazgató
19. 9.00: Ballagás                                                                             felelős:, a 7.
és a 8. o. osztályfőnöke
22-24. Beiratkozás a középfokú iskolákba
21-25. Táborok (napközis, idegen nyelvi, hittan)                           felelős: munkaközösség-vezetők, hitoktató

Egyéb júniusi-júliusi feladatok:

 • tantestületi kirándulás

 

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük