Munkaterv 2018./2019. tanév

{slider title=”Szeptember” open=”false”}

 

03.       VENI SANCTE – 7.55 templom: szentmise és ünnepélyes tanévnyitó

                                                                                                          felelős: ig., lelki igazgató

választható foglalkozások felmérése, e-naplók, ellenőrzők, anyakönyvek,tűz- és balesetvédelmi oktatás, házirend felolvasása az osztályokban, ügyelet, fogadóórák, tanulói köpenyek kiosztása felelős: osztályfőnökök

05. szerda: Munka- és tűzvédelmi oktatás                                        felelős: igazgató

05. szerda: Szülői Munkaközösség ülése

                                                                                                          felelős: igazgató

                                                                                                         

12., 17.00: iskolai szintű, összevont szülői értekezlet (tornaterem), majd osztályszintű szülői értekezletek                                                                                felelős: igazgató,                                                                                                                  igazgatóhelyettes,

                                                                                                          munkaközösség-vezetők,

                                                                                                          osztályfőnökök

24. Tanmenetek, foglalkozási tervek leadási határideje, helyi tantervek frissítése

                                                                                                          felelős: igazgatóhelyettes,

                                                                                                          munkaközösség-vezetők

26. Szent Gellért-nap (Veszprém), pedagógusok részvétele            felelős: igazgató

Egyéb szeptemberi feladat:

– törzslapok megnyitása (szept. 30.)

–    aktuális kérdések: pl. az új iskolai szabályok bevezetése az iskolai gyakorlatba, az ügyeleti rend kidolgozása

–    havi szentmise időpontok egyeztetése, leadása a tapolcai plébánosnak

–    pályázati lehetőségek figyelemmel kísérése

–    továbbképzési lehetőségek áttekintése

–    kapcsolat felvétele a Pedagógiai Szakszolgálattal, védőnővel és iskolaorvossal, orvosi vizsgálatok megtervezése (1. 2. 4. 6. és 8. osztály vizsgálata)

–    színházlátogatási igények felmérése

–    az SzMSz, a Pedagógiai Program, a Házirend módosítása jogszabályváltozások esetén

–    levelezős tanulmányi versenyek beindítása

{slider title=”Október” open=”false”}

03. havi iskolai szentmise                                                                 felelős: lelki igazgató

05. Aradi vértanúk ünnepe: ünnepi megemlékezés osztályonként

                                                                                                          felelős: osztályfőnökök

                                                                                         12-ig: az 1. osztályosok felmérése a DIFER-hez                              felelős: igazgatóhelyettes,

                                                                                                          Oláh Imre

13. szombat, munkanap „pályaorientációs nap” – Tanítás nélküli munkanap (1.)

15-ig KIR statisztikai adatok kitöltése                                             felelős: igazgatóhelyettes

19. 1956. október 23: nemzeti ünnepünk, ünnepi megemlékezés, lehetőség szerint határon túli utazás a Rákóczi Szövetség támogatásával                               felelős: D. Fekete Balázs,

                                                                                                          6. osztály osztályfőnöke

igazgató

22. hétfő, pihenőnap

                                                                                         26-ig: DIFER létszám jelentése                                                       felelős: igazgatóhelyettes,

                                                                                                                                                                                                  Oláh Imre

31-ig: az általános iskolák szóban tájékoztatják a nyolcadikos tanulókat a középiskolai felvételi eljárás rendjéről                                                                        felelős: igazgatóhelyettes,

                                                                                                          Bányai Barbara

31. Különös közzétételi lista megjelentetése a honlapunkon

                                                                                                           felelős: igazgatóhelyettes

 

Őszi szünet :                                                  10.29-től 11. 02-ig

            szünet előtti utolsó tanítási nap         10.26. (péntek)   

            első tanítási nap                                 11.05. (hétfő)

 

Egyéb októberi feladat:

–  havi megbeszélés aktualitásoknak megfelelően

–    fogászat

–    első színházi előadások

–    opcionális őszi túra (osztályonként, felelősök: osztályfőnökök)

–    óralátogatások kezdete (Varga Balázs, Varga-Németh Erzsébet), hó végén óralátogatás az 1. osztályban

–    pályázati lehetőségek figyelemmel kísérése, testvériskolai kapcsolatok kiépítése, ápolása

      Témahét: október a Szűzanya hónapja

                                                                                              felelős: alsós munkaközösség

{slider title=”November” open=”false”}

05. az őszi szünet utáni első tanítási nap

16. a Hivatal közzéteszi a nyolcadik évfolyamosok számára központi írásbeli

vizsgát szervező középfokú intézmények jegyzékét                         felelős: igazgatóhelyettes,

                                                                                                          Bányai Barbara

10. szombat, tanítás nélküli munkanap: Márton-napi ünnepség – városi szintű megemlékezés Szt. Mártonról és a néphagyományról, iskolai szentmise – Tanítás nélküli munkanap (2.)

                                                                                                          felelős: igazgató,

                                                                                                          igazgatóhelyettes,

                                                                                                          munkaközösség-vezetők

20. 17:00: alsós szülői értekezletek

21. 17:00: felsős szülői értekezletek                                                felelős: osztályfőnökök

23-ig országos méréshez szükséges adatok küldése                          felelős: igazgatóhelyettes,

                                                                                                          Varga Balázs

30. a DIFER felmérés elvégzésének határideje

felelős: Oláh Imre,

igazgatóhelyettes

Egyéb novemberi feladatok:

–    havi megbeszélés aktualitásoknak megfelelően

–    óralátogatások

–    adventre készülődés

–    bemutatóóra 1. osztályos tanulók szüleinek

–    Témahét: Szt. Márton napja

{slider title=”December” open=”false”}

ADVENTI KÉSZÜLŐDÉS

01. szombat, munkanap (dec. 24-ét dolgozzuk le)

03., 10., 17., minden hétfőn közös 7.45-től adventi gyertyagyújtás   

felelős: hetenként – osztályonként – osztályfőnökök, felső tagozat

06. Szent Miklós ünnepe                                                                   felelős: 1-2. osztály

                                                                                                          osztályfőnökei

07. a tanulók jelentkezése a központi írásbeli felvételi vizsgára közvetlenül a központi írásbeli vizsgát szervező intézménybe

                                                                                                          felelős: Bányai Barbara

15. szombat, munkanap (jan. 2-át dolgozzuk le)

20. Gyóntatás 13:45-16:05. 17:00: karácsonyi műsor

                                                                                                          felelős: lelki igazgató,

                                                                                                          hitoktatók

21. Adventi lelki nap a diákoknak, gyertyagyújtás, iskolai havi szentmise 8:00; a templomban, délután: Pedagógus lelki nap

                                                                                                          felelős: lelki igazgató,

                                                                                                          hitoktatók,

                                                                                               alsós munkaközösség-vezető

 

Téli szünet:                                                   12.24-től 2019.01.02-ig     

            szünet előtti utolsó tanítási nap         12.21. (péntek)

            első tanítási nap                                 2019. 01.03. (csütörtök)

 

Egyéb decemberi feladatok:

– havi megbeszélés aktualitásoknak megfelelően

– együttünneplés a katolikus óvodával (karácsonyi ünnepkör)

 

Témahét: a karácsonyi előkészület

{slider title=”Január” open=”false”}

2019. január 09. és április 26. között: fizikai állapot és edzettség vizsgálata (NETFIT)

                                                                                     felelős: Patonai Szilvia

03. (csütörtök) első tanítási nap,                                                       felelős: igazgató

09. iskolai havi szentmise (szerda), iskolai házszentelő                                                                                                                                                                  felelős: lelki igazgató

19. általános felvételi eljárás kezdete

19. 10.00 Központi írásbeli vizsgák az érintett 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokban

19. 10.00: központi írásbeli felvételi vizsgák a 9. évfolyamra

                                                                                                           felelős: Bányai Barbara

24. alsós osztályozó értekezlet – alsós osztályonként; 14:30 felsős osztályozó értekezlet

                                                                                                          felelős: igazgató,

                                                                                                          munkaközösség-vezetők,

                                                                                                          osztályfőnökök

 

24. 14.00: pótló központi írásbeli vizsgák                                         felelős: Bányai Barbara

25. péntek, az első félév vége                                                                      felelős: igazgató,                                                                                                                 osztályfőnökök

 

30. szerda: félévi bizonyítványosztás                                               felelős: osztályfőnökök

 

Egyéb januári feladat:

– havi megbeszélés aktualitásoknak megfelelően

– a farsang szervezésének elindítása

–    nyílt nap, bemutató óra 1. osztályosok volt óvónőinek

 

{slider title=”Február” open=”false”}

01-ig az iskolák értesítik a tanulókat, kiskorú tanuló esetén a szülőket az első félévben elért tanulmányi eredményekről

                                                                                                          felelős: osztályfőnökök,                                                                                                       munkaközösség-vezetők

 

 

04. félévi nevelőtestületi értekezlet: a 2018/19-es tanév első félévének értékelése, pedagógus szentmise (tanítás nélküli munkanap 3.)

                                                                                                           felelős: igazgató, nevelők

06. iskolai havi szentmise (szerda)

07. a középfokú intézmények értesítik a központi írásbeli eredményéről a tanulókat                                                                                                                   felelős: igazgatóhelyettes,

                                                                                                          Bányai Barbara

12. nyílt nap az alsó tagozatban

13. nyílt nap a felső tagozatban

18-ig: felvételi jelentkezési lapok továbbítása a középfokú iskoláknak és a Felvételi Központnak,                                                                                 felelős: igazgatóhelyettes

 

19. a „Mária-napok” versenyeinek kiírása, felhívások kiküldése

                                                                                                          felelős: igazgatóhelyettes,

                                                                                                          szaktanárok, tanítók

19. 17:00: alsós félévi szülői értekezletek
20. 17:00: felsős félévi szülői értekezletek,                                      felelős: osztályfőnökök

21-től március 14-ig: szóbeli meghallgatások az általános felvételi eljárás keretében                                                                                                                    felelős: igazgatóhelyettes,

                                                                                                          Bányai Barbara

25. Megemlékezés a kommunista és egyéb diktatúrák áldozatairól osztályok szintjén 

                                                                                                          felelős: D. Fekete Balázs,

                                                                                                          osztályfőnökök

28. 16:30: Ovis farsang                                                                     felelős: alsós

                                                                                                          munkaközösség

 

 

25-03.01.: Pénzügyi tudatosság és gazdálkodás hete – témahét      felelős: Varga Balázs,

                                                                                                                      Varga Zsolt

 

Egyéb februári feladatok:

– havi megbeszélés aktualitásoknak megfelelően, óralátogatás

– tankönyvrendelés előkészítése

-„Iskolába hívogató” megszerkesztése                                              felelős: igazgató,                                                                                                                   Sajcz Gábor

– költségvetés tervezése                                                                     felelős: gazd.iroda

– DÖK nap szervezése

– osztálykirándulások szervezése

Témahét: a farsangi szokások

{slider title=”Március” open=”false”}

2019. március 01. és 26. között: fizikai állapot és edzettség vizsgálata (NETFIT)

01. Farsang az alsó tagozaton                                                                       felelős: alsós

                                                                                                          munkaközösség vezető

                                                                                                          osztályfőnökök

Farsang a felső tagozaton                                                                 felelős: Bányai Barbara,

                                                                                                          a 8. osztály osztályfőnöke

 

02. Szülői farsang: IV. Tapolcai Keresztény Bál                              felelős: igazgató,

                                                                                                          igazgatóhelyettes

                                                                                                          Szülői munkaközösség

06. HAMVAZÓSZERDA – iskolai havi szentmise                        felelős: lelki igazgató

14-ig: szóbeli meghallgatások az általános felvételi eljárás keretében

18-ig: a középfokú iskolák nyilvánosságra hozzák az ideiglenes felvételi jegyzéket                                                                                                                     felelős: igazgatóhelyettes,

                                                                                                           Bányai Barbara

14. 1848. március 15. nemzeti ünnepünk, ünnepi megemlékezés (lehetőség szerint határon túli utazás a Rákóczi Szövetség segítségével)                                 felelős: Hernusz Erzsébet,                                                                                                   az 5. osztály                                                                                                                                   osztályfőnöke,

15-ig: a pedagógus beiskolázási terv elkészítése                              felelős: igazgató

18-22. Fenntarthatósági Témahét                                                  felelős: Horváth Marietta,

                                                                                                          Zétényi Anna

18-22. Mária-napi rendezvények                                                   felelős: igazgatóhelyettes,

                                                                                                          munkaközösség vezetők,                                                                                                      hitoktatók

19. (kedd) Szent József ünnepe – Apák napja 17:00: alsós, 17:45: felsős

                                                                                                          felelős: alsó-felső MKV

21-22. A tanulói adatlapok módosításának lehetősége.                   Felelős: Bányai Barbara

22. a Víz világnapja – faliújság                                                         felelős: Zétényi Anna

25-ig: elzárva őrzi az iskola az eredeti, korábban beküldött adatlap második példányát. A módosító tanulói adatlapot ekkor kell megküldeni a Felvételi Központnak        

                                                                                                          felelős: igazgatóhelyettes,

                                                                                                          Bányai Barbara

22. „Vár az iskolánk” – várjátékok, családi délután a leendő elsősök és szüleik számára                                                                                                             felelős: alsós

                                                                                                          munkaközösség

25. A módosított tanulói adatlapot ekkor kell megküldeni a Felvételi Központnak.

                                                                                                          felelős: igazgatóhelyettes,

                                                                                                          Bányai Barbara

25. Hétfő. Tanítás nélküli munkanap (4.)

26. Mária-napok versenyeinek díjátadója

Egyéb márciusi feladatok:

– osztálykirándulások tervezése (felelős: osztályfőnökök)

– nyári táborok igényfelmérése

– havi megbeszélés aktualitásoknak megfelelően

– nyílt nap a leendő 1. osztályosoknak az 1-3. órában – az aktuális beíratási időponthoz viszonyítva

                                                                                                          felelős: igazgatóhelyettes,

                                                                                                          alsós munkaközösség-vezető,

leendő elsős osztályfőnök

{slider title=”Április” open=”false”}

8-12: Digitális témahét                                                                     felelős: Kardos Béla

12. megemlékezés a holokauszt áldozatairól osztályszinten            felelős: D. Fekete Balázs,

 

15. 13:45-16:05: Szentgyónás

16. Diákok nagyböjti lelki napja, keresztút és havi szentmise 08:00.

Délután: pedagógusok lelki napja

                                                                                                          felelős: lelki igazgató,                                                                                                           hitoktatók

                                                                                                          osztályfőnökök

17. szerda. Tanítás nélküli munkanap (5.)

Tavaszi szünet:                                             2019. 04.18-tól 04. 23-ig

            szünet előtti utolsó tanítási nap         2019. 04.16. (kedd)

            első tanítási nap                                 2019. 04.24. (szerda)

24. Szent György-napi zarándoklat, a Föld világnapja         (Szent György napja 24-én, zarándoklat a Szent György-hegy kápolnáihoz)                                                                                                                                                                           felelős: D. Fekete Balázs

29. 17:00: alsós szülői értekezletek

30. 17:00: felsős szülői értekezletek                                                 felelős: osztályfőnökök

30. A középfokú iskolák megküldik a felvételről, vagy az elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek és az általános iskoláknak.

                                                                                     felelős: igazgatóhelyettes,

                                                                                     Bányai Barbara

Egyéb áprilisi feladatok:

– beíratás a leendő első osztályba

– havi megbeszélés aktualitásoknak megfelelően

– alsós egészségnap szervezése

– óralátogatások

Témahét: Egészséges életmód – egészségnap

{slider title=”Május” open=”false”}

06-07. 17:00: Anyák napi ünnepség: alsó-felső – osztályonként,

felelős: osztályfőnökök

08. havi szentmise                                                                             felelős: lelki igazgató

10. Madarak és fák napja                                                                  felelős: Bányai Barbara

 

22. Idegen nyelvi mérés a 6. és 8. évfolyamon                                 felelős: igazgatóhelyettes,

Zétényi Anna

 

29. kompetenciamérés a 6. és 8. évfolyamon                                               felelős: igazgatóhelyettes,

Varga Balázs

 

31-ig fizikai állapot és edzettség eredmények feltöltése (NETFIT )

                                                                                     felelős: Patonai Szilvia

31. Tanítás nélküli munkanap 6. – DÖK Gyermeknap                     felelős: Molnárné Albert                                                                                                       Bernadett

 

Egyéb májusi feladatok:

– Boldog Gizella királyné napja Veszprémben, kerületi hittanos találkozó

– havi megbeszélés aktualitásoknak megfelelően

– 1. osztályos BTMN-es tanulók kontrollkérelmének feladása (felelős: Oláh Imre)

– erdei iskolák

 

{slider title=”Június” open=”false”}

04. Nemzeti Összetartozás Napja, megemlékezés az iskolában                                                                                                                                                     felelős: igazgató,

                                                                                                          7. osztály osztályfőnöke,

                                                                                                          D. Fekete Balázs

                                                                                                         

05. 17:00: leendő 1. osztályosok szülői értekezlete                          felelős: igazgató,

                                                                                                          igazgatóhelyettes,

                                                                                                          leendő elsős osztályfőnök

07. tanulmányi osztálykirándulások (lehetőség szerint RSZ határon túli utazás)                                                                                                                          felelős: igazgató,

                                                                                                          igazgatóhelyettes,

                                                                                                          osztályfőnökök

13. alsós osztályozó értekezlet osztályonként                                   felelős: igazgató

13. 14.30 felsős osztályozó értekezlet                                              felelős: igazgató

14. Te Deum szentmise                                                                     felelős: lelki igazgató

15. szombat. Ballagás, 9:00-12:00.                                                   felelős: igazgató

17-ig az iskola értesítést küld a tanulóról a járási hivatal, valamint a KLIK részére, ha kezdeményezi a tanköteles tanuló felvételét a Híd I. vagy Híd II. programba. A KLIK kijelöl legalább egy köznevelési intézményt, mely rendelkezik ilyen programmal.

                                                                                                          felelős: igazgatóhelyettes,

                                                                                                          Bányai Barbara

19. 17:00. tanévzáró ünnepély                                                          felelős: igazgatóhelyettes

20-22: beiratkozás a középfokú iskolákba

21. a tanév értékelése, tanévzáró értekezlet                                      felelős: igazgató

24-28. Napközis tábor (alsós munkaközösség)

{/sliders}   

 

 

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük