Szín-Vonal Alapfokú Művészeti iskola tanulóinak kiállítása

Dér Adrienn, a Művészeti iskola pedagógusa szeretettel meghívja a Szülőket a csoport válogatott kiállítására, bizonyítvány megtekintésére.

Rövid tárlatvezetéssel, igény esetén személyes konzultáció lehetőségével várja a Szülőket és a Gyerekeket, illetve minden kedves érdeklődőt 2024.június 18-án, kedden 16:30 órakor a Nagyboldogasszony Római Katolikus Általános Iskolában.

A kiállítás tematikája, célja

A Szín és Vonal Művészetoktatási Közhasznú Alapítvány mindig is fontosnak tartotta, hogy köznevelési intézménye, a SZÍN-VONAL Alapfokú Művészeti Iskola segítségével tanítványainak a valós élethez szükséges tudást adjon át, ezért tanítási gyakorlata elsősorban a modern művészet eszköztárára épít. Tanóráin kiemelt szerepet kap a kortárs magyar művészet bemutatása, mert az tükrözi világunk sokszínűségét és némi válasszal szolgál korunk, környezetünk aktuális kérdéseire.

Intézményünk célja, hogy a 21. századi magyar képző- és tárgyalkotó művészet kifejezési eszköztárának megismerése által diákjai képzelőereje, kézügyessége, eszközhasználati tudása, tervező, kifejező készsége fejlődjön. Arra törekszik, hogy tanulói átélhessék a problémamegoldás, az alkotó folyamatok izgalmát, örömét, élményét, hogy megtapasztalhassák a művészet szépségét, értékét, nemesítő hatását. 

A szervezetünk által benyújtott, „A kortárs magyar művészet inspiráló hatása” című  szakmai program megvalósítását 2024. évben a Magyar Művészeti Akadémia támogatta.”

Intézményünk diákjai a második félév tananyagaként a Magyar Művészeti Akadémia tagjainak válogatott alkotásait, szemléleteit, értelmezték újra. A kiállítás Aknay János, Földi Péter, Somogyi Győző, Szemadám György és Szurcsik József képzőművészek alkotásaira reflektálnak. Ez által gyarapítva az intézményünkbe járók grafikai, festészeti, képi ábrázolás művészeti tudását.