Munkaterv 2019./2020. tanév

{slider title=”Szeptember” open=”false”}

02. VENI SANCTE – 7.55 templom: szentmise és ünnepélyes tanévnyitó
felelős: ig., lelki igazgató
Választható foglalkozások felmérése, e-naplók, ellenőrzők, anyakönyvek, tűz- és balesetvédelmi oktatás, házirend felolvasása az osztályokban, ügyelet, fogadóórák, tanulói köpenyek kiosztása                                                              felelős: osztályfőnökök
04. 17:00: Szülői Munkaközösség ülése
felelős: igazgató

10., 17.00: Iskolai szintű, összevont szülői értekezlet (tornaterem), majd osztályszintű szülői értekezletek                                                                              felelős: igazgató,                                                                                                                   igazgatóhelyettes,
munkaközösség-vezetők,
osztályfőnökök
24. Szent Gellért-nap (Veszprém), pedagógusok részvétele            felelős: igazgató
30. Tanmenetek, foglalkozási tervek leadási határideje, helyi tantervek frissítése
felelős: igazgatóhelyettes,
munkaközösség-vezetők
Egyéb szeptemberi feladat:
– törzslapok megnyitása (szept. 30.)

 • aktuális kérdések: pl. az új iskolai szabályok bevezetése az iskolai gyakorlatba, az ügyeleti rend kidolgozása
 • havi szentmise időpontok egyeztetése, leadása a tapolcai plébánosnak
 • pályázati lehetőségek figyelemmel kísérése
 • továbbképzési lehetőségek áttekintése
 • kapcsolat felvétele a Pedagógiai Szakszolgálattal, védőnővel és iskolaorvossal, orvosi vizsgálatok megtervezése (1. 2. 4. 6. és 8. osztály vizsgálata)
 • az SzMSz, a Pedagógiai Program, a Házirend módosítása jogszabályváltozások esetén
 • levelezős tanulmányi versenyek beindítása
 • Szent Márton-nap szervezése

 

{slider title=”Október” open=”false”}

02. Iskolai szentmise                                                                          felelős: lelki igazgató
07. Aradi vértanúk ünnepe: ünnepi megemlékezés osztályonként
                                                                                                           felelős: osztályfőnökök
                                                                                         11-ig: az 1. osztályosok felmérése a DIFER-hez                             felelős: igazgatóhelyettes,
                                                                                                           Oláh Imre
15-ig KIR statisztikai adatok kitöltése                                              felelős: igazgatóhelyettes
18. „Egymillió gyermek imádkozza a rózsafüzért a békéért és az egységért” program
                                                                                                          felelős: hitoktatók
22. 1956. október 23: ünnepi megemlékezés, lehetőség szerint határon túli utazás a Rákóczi Szövetség támogatásával                                                             felelős: Bognárné Szászik
Melinda, D. Fekete Balázs,
igazgató
                                                                                         25-ig: DIFER létszám jelentése                                                      felelős: igazgatóhelyettes,
                                                                                                                                                                                                   Oláh Imre
31-ig: az általános iskolák szóban tájékoztatják a nyolcadikos tanulókat a középiskolai felvételi eljárás rendjéről                                                          felelős: igazgatóhelyettes,
                                                                                                           Zétényi Anna
31. Különös közzétételi lista megjelentetése a honlapunkon
                                                                                                           felelős: igazgatóhelyettes
Őszi szünet:                                                   10. 28-től 10. 31-ig
            szünet előtti utolsó tanítási nap          10. 25. (péntek)   
            első tanítási nap                                 11. 04. (hétfő)
Egyéb októberi feladat:
–  havi megbeszélés aktualitásoknak megfelelően

 • fogászat
 • első színházi előadások
 • opcionális őszi túra (osztályonként, felelősök: osztályfőnökök)
 • óralátogatások kezdete (Tóthné Vad Eszter, Veres Kamilla)
 • pályázati lehetőségek figyelemmel kísérése, testvériskolai kapcsolatok kiépítése, ápolása

      Témahét: október a Szűzanya hónapja, felelős: alsós munkaközösség

 • Szent Márton-nap szervezése

{slider title=”November” open=”false”}

04. az őszi szünet utáni első tanítási nap
04. Nagyboldogasszony Római Katolikus Templom szentségimádási napja
                                                                                                          felelős: hitoktatók
09. szombat: Szent Márton-napi ünnepség – városi szintű megemlékezés Tours-i Szent Mártonról és a néphagyományról, iskolai szentmise
                                                                                                            felelős: igazgató,
                                                                                                           igazgatóhelyettes,
                                                                                                           munkaközösség-vezetők
15. a Hivatal közzéteszi a nyolcadik évfolyamosok számára központi írásbeli
vizsgát szervező középfokú intézmények jegyzékét                        felelős: igazgatóhelyettes,
                                                                                                          Zétényi Anna
22-ig országos méréshez szükséges adatok küldése                         felelős: igazgatóhelyettes,
                                                                                                          Varga Balázs
29. a DIFER felmérés elvégzésének határideje
felelős: Oláh Imre,
igazgatóhelyettes

Egyéb novemberi feladatok:

 • havi megbeszélés aktualitásoknak megfelelően
 • óralátogatások
 • adventre készülődés
 • Témahét: Szt. Márton napja – együttünneplés a katolikus óvodával

{slider title=”December” open=”false”}

ADVENTI KÉSZÜLŐDÉS
02., 09., 16., minden hétfőn közös 7.45-től adventi gyertyagyújtás – elmélkedés+”liturgia”
felelős: lelki igazgató,
06. a tanulók jelentkezése a központi írásbeli felvételi vizsgára közvetlenül a központi írásbeli vizsgát szervező intézménybe
                                                                                                          felelős: Zétényi Anna
06. (péntek) Szent Miklós ünnepe, adventi lelki nap, délután: pedagógus lelki nap        
felelős: lelki igazgató,
                                                                                                           hitoktatók,
1-2. osztály
                                                                                                          osztályfőnökei
07. (szombat), munkanap: KPI 30+ továbbképzés                           felelős: igazgató
Tanítás nélküli munkanap 1.
14. (szombat), munkanap (dec. 31-ét dolgozzuk le) – Pályaorientációs nap
Tanítás nélküli munkanap 2.                                                             felelős: igazgató,                                                                         munkaközösség-vezetők
20. (péntek) Iskolai karácsonyi ünnepi nap: 4. gyertyagyújtás a templomban, szentgyónás a diákoknak, iskolai havi szentmise 10:30; 17:00: karácsonyi műsor
                                                                                                          felelős: lelki igazgató,
                                                                                                          hitoktató
              
Téli szünet:                                                   12. 23-tól 2019. 01. 03-ig     
            szünet előtti utolsó tanítási nap          12. 20. (péntek)
            első tanítási nap                                 2019. 01. 06. (hétfő)
           
Egyéb decemberi feladatok:
– havi megbeszélés aktualitásoknak megfelelően
– együttünneplés a katolikus óvodával (karácsonyi ünnepkör)

Témahét: a karácsonyi előkészület

{slider title=”Január” open=”false”}

2020. január 08. és április 24. között: fizikai állapot és edzettség vizsgálata (NETFIT)
                                                                                      felelős: Patonai Szilvia
06. (hétfő) első tanítási nap, Vízkereszt, iskolai szentmise, iskolai házszentelő                                                                                                                           felelős: igazgató
                                                                                                           lelki igazgató
18. általános felvételi eljárás kezdete, 10.00 Központi írásbeli felvételi vizsgák a 9. évfolyamra
                                                                                                           felelős: Zétényi Anna
23. osztályozó értekezletek – alsós osztályonként; 14:30 felsős osztályozó értekezlet
                                                                                                           felelős: igazgató,
                                                                                                          munkaközösség-vezetők,
                                                                                                          osztályfőnökök
23. 14.00: pótló központi írásbeli vizsgák                                        felelős: Zétényi Anna
24. (péntek) az első félév vége                                                         felelős: igazgató,                                                                                                                   osztályfőnökök
29. szerda: félévi bizonyítványosztás                                               felelős: osztályfőnökök
31-ig az iskolák értesítik a tanulókat, kiskorú tanuló esetén a szülőket az első félévben elért tanulmányi eredményekről
                                                                                                          felelős: osztályfőnökök,                                                                                                       munkaközösség-vezetők
31. 13:30. félévi nevelőtestületi értekezlet: a 2019/2020-es tanév első félévének értékelése
                                                                                                          felelős: igazgató, nevelők

Egyéb januári feladat:
– havi megbeszélés aktualitásoknak megfelelően
– a farsang szervezésének elindítása

{slider title=”Február” open=”false”}

04., 17:00: alsós félévi szülői értekezletek                                     felelős: osztályfőnökök
05., 17:00: felsős félévi szülői értekezletek                                    felelős: osztályfőnökök
06. a középfokú intézmények értesítik a központi írásbeli eredményéről a tanulókat                                                                                                                   felelős: igazgatóhelyettes,
Zétényi Anna
12. nyílt nap az alsó tagozaton                                                       felelős: osztályfőnökök
13. nyílt nap a felső tagozaton                                                        felelős: osztályfőnökök
bemutató óra 1. osztályosok volt óvónőinek
19-ig: felvételi jelentkezési lapok továbbítása a középfokú iskoláknak és a Felvételi Központnak                                                                                              felelős: igazgatóhelyettes
19. a „Mária-napok” versenyeinek kiírása, felhívások kiküldése
felelős: igazgatóhelyettes,                                                                                                   
24-től március 13-ig: szóbeli meghallgatások az általános felvételi eljárás keretében                                                                                                                  felelős: igazgatóhelyettes,
Zétényi Anna
21. Farsang az alsó és felső tagozaton                                            felelős: alsós
munkaközösség-vezető,
a 8. osztály osztályfőnöke,
osztályfőnökök
22. Szülői farsang (lehetőség szerint) V. Tapolcai Keresztény Bál                                  
felelős: igazgató,
Szülői munkaközösség
25. Megemlékezés a kommunista és egyéb diktatúrák áldozatairól osztályok szintjén 
felelős: D. Fekete Balázs,
osztályfőnökök
26. HAMVAZÓSZERDA – iskolai havi szentmise és a diákok nagyböjti lelki napja                                                                                                                 felelős: lelki igazgató
Egyéb februári feladatok: – „ovis farsang” – iskolára előkészítő foglalkozás keretében
– havi megbeszélés aktualitásoknak megfelelően, óralátogatás
– tankönyvrendelés előkészítése
– költségvetés tervezése                                                                     felelős: gazd. iroda
– DÖK nap, osztálykirándulások szervezése
Témahét: a farsangi szokások

{slider title=”Március” open=”false”}

02. és 6. között: „Pénz7” pénzügyi és vállalkozói témahét           felelős: Varga Balázs
13-ig: szóbeli meghallgatások az általános felvételi eljárás keretében
16-án: a középfokú iskolák nyilvánosságra hozzák az ideiglenes felvételi jegyzéket                                                                                                                   felelős: igazgatóhelyettes,
Zétényi Anna
13. 1848. március 15.: ünnepi megemlékezés (lehetőség szerint határon túli utazás a Rákóczi Szövetség segítségével)                                                   felelős: Bognárné Szászik
Melinda, D. Fekete Balázs,
igazgató
15-ig: a pedagógus beiskolázási terv elkészítése                              felelős: igazgató
16-20. Mária-napi rendezvények                                                   felelős: igazgatóhelyettes,
munkaközösség vezetők,                                                                                                      hitoktatók
19-20. A tanulói adatlapok módosításának lehetősége                     felelős: Zétényi Anna
23-27. között Digitális Témahét                                                      felelős: Kardos Béla
23. a Víz világnapja – faliújság                                                         felelős: Varga Balázs
23-ig: elzárva őrzi az iskola az eredeti, korábban beküldött adatlap második példányát. A módosító tanulói adatlapot ekkor kell megküldeni a Felvételi Központnak   
felelős: igazgatóhelyettes,
Zétényi Anna
25. (szerda) Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe – iskolai havi szentmise
felelős: lelki igazgató
25. Mária-napok versenyeinek díjátadója
Egyéb márciusi feladatok:
– „Vár az iskolánk”, családi délután a leendő elsősök és szüleik számára – iskolára előkészítő foglalkozás keretében
– osztálykirándulások tervezése (felelős: osztályfőnökök),  nyári táborok igényfelmérése,
– havi megbeszélés aktualitásoknak megfelelően
– nyílt nap a leendő 1. osztályosoknak az 1-3. órában – az aktuális beíratási időponthoz viszonyítva,                           felelős: igazgatóhelyettes, alsós munkaközösség-vezető, leendő elsős osztályfőnök
– alsós egészségnap szervezése
Témahét: Egészséges életmód – egészségnap

{slider title=”Április” open=”false”}

08., Iskolai húsvéti készületnap: szentgyónás, 10:30: keresztút és szentmise
Délután: pedagógusok lelki napja                                                     felelős: lelki igazgató,                                                                                                           hitoktatók
                                                                                                          osztályfőnökök
Tavaszi szünet:                                              2020. 04. 09-tól 04. 14-ig
            szünet előtti utolsó tanítási nap          2020. 04. 08. (szerda)
            első tanítási nap                                 2020. 04. 15. (szerda)

15-16-17.: tanítás nélküli munkanapok (3-4-5. tanítás nélküli munkanap)
20. Megemlékezés a holokauszt áldozatairól osztályszinten            felelős: D. Fekete Balázs,
20-24. között: Fenntarthatósági Témahét                                      felelős: Dr. Mátyásné
Horváth Marietta,
Zétényi Anna
22. Szent György-napi zarándoklat, a Föld világnapja (zarándoklat a Szent György-hegy kápolnáihoz)                                                                                                                                                                                                                                            felelős: D. Fekete Balázs
25. (szombat) Egyházmegyei hittanos találkozó (tervezett időpontja) felelős: hitoktatók
28., 17:00: alsós szülői értekezletek                                               felelős: osztályfőnökök
29., 17:00: felsős szülői értekezletek                                              felelős: osztályfőnökök
30. A középfokú iskolák megküldik a felvételről, vagy az elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek és az általános iskoláknak.
felelős: igazgatóhelyettes,
Zétényi Anna
Egyéb áprilisi feladatok:
– beíratás a leendő első osztályba
– havi megbeszélés aktualitásoknak megfelelően
– óralátogatások

{slider title=”Május” open=”false”}

06. Iskolai szentmise                                                                         felelős: lelki igazgató
06., 17:00: Kulturális bemutató: édesanyák és édesapák köszöntése: TÁMK-ban                                                                                                                     felelős: osztályfőnökök
11. Madarak és fák napja                                                               felelős: Németh Andrea
20. Idegen nyelvi mérés a 6. és 8. évfolyamon                               felelős: igazgatóhelyettes,                  Zétényi Anna
27. Kompetenciamérés a 6. és 8. évfolyamon                                           felelős: igazgatóhelyettes,                              Varga Balázs

29-ig fizikai állapot és edzettség eredmények feltöltése (NETFIT )
felelős: Patonai Szilvia

Egyéb májusi feladatok:
– Boldog Gizella királyné napja Veszprémben
– havi megbeszélés aktualitásoknak megfelelően
– 1. osztályos BTMN-es tanulók kontrollkérelmének feladása (felelős: Oláh Imre)
– erdei iskolák

{slider title=”Június” open=”false”}

03. 17:00: leendő 1. osztályosok szülői értekezlete                        felelős: igazgató,
                                                                                                          igazgatóhelyettes,
                                                                                                          leendő elsős osztályfőnök
04. Nemzeti Összetartozás Napja, megemlékezés az iskolában    felelős: Bognárné Szászik
Melinda, D. Fekete Balázs,
igazgató
10. Alsós osztályozó értekezlet osztályonként, 14.30: felsős osztályozó értekezlet                                                                                                                   felelős: igazgató
11. Te Deum szentmise, iskola díszítése, 17.00: ballagás               felelős: lelki igazgató, a 7.
osztály osztályfőnöke, a 8.     osztály osztályfőnöke
                                                                                                          felelős: igazgató
12-13. Tanulmányi osztálykirándulások (lehetőség szerint RSZ határon túli utazás)                                                                                                               felelős: igazgató,
                                                                                                          igazgatóhelyettes,
                                                                                                          osztályfőnökök
15. DÖK Gyermeknap – tanítás nélküli munkanap 6.                    felelős: Varga Zsolt

17-ig az iskola értesítést küld a tanulóról a járási hivatal, valamint a KLIK részére, ha kezdeményezi a tanköteles tanuló felvételét a Híd I. vagy Híd II. programba. A KLIK kijelöl legalább egy köznevelési intézményt, mely rendelkezik ilyen programmal.
felelős: igazgatóhelyettes,
Zétényi Anna
18., 17:00: Tanévzáró ünnepély                                                      felelős: igazgatóhelyettes
19. A tanév értékelése, tanévzáró értekezlet                                   felelős: igazgató
22-24. Beiratkozás a középfokú iskolákba
22-26. Napközis tábor (alsós munkaközösség)

Egyéb júniusi feladatok:

 • tantestületi kirándulás

Egyéb nyári elfoglaltságok:
– hittantábor – idegen nyelvi kiegészítéssel (Dr. Mátyásné Horváth Marietta, Tóthné Vad Eszter, Zétényi Anna)
A tanév „Munkaterve” kiegészül az alsós és felsős munkaközösségek munkatervével.

{/sliders}   

 

 

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük